Obec Architektů - Kdo jsme

Představení Obce architektů Obec architektů byla založena v r. 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a je právnickou osobou. Navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v r. 1989.   Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím.Činnost Obce je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů. V čele Obce architektů stojí volená Rada. Výkonným orgánem je sekretariát Obce.   Kontakt Obec architektůBělohorská 10168 00 Praha 6 - Břevnov ing. arch. Jan Melicharmobil: 732 554 698e-mail: obecarch@architekt.cz Iva Brunclíkovátel. :    257 535 032mobil:   724 033 070e-mail:   iva@architekt.cz tel.: 257 535 025fax: 257 535 033 IČO: 00 46 95 13DIČ: 001-0046 95 13

Kdo jsme

Představení Obce architektů

Obec architektů byla založena v r. 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a je právnickou osobou. Navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v r. 1989.

 

Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím.
Činnost Obce je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů.
V čele Obce architektů stojí volená Rada. Výkonným orgánem je sekretariát Obce.

 

Kontakt

Obec architektů
Bělohorská 10
168 00 Praha 6 - Břevnov

ing. arch. Jan Melichar
mobil: 732 554 698
e-mail: obecarch@architekt.cz

Iva Brunclíková
tel. :    257 535 032
mobil:   724 033 070
e-mail:   iva@architekt.cz

tel.: 257 535 025
fax: 257 535 033

IČO: 00 46 95 13
DIČ: 001-0046 95 13

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení