Obec Architektů - Kdo jsme

Představení Obce architektů Obec architektů byla založena v r. 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a je právnickou osobou. Navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v r. 1989.   Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím.Činnost Obce je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů. V čele Obce architektů stojí volená Rada. Výkonným orgánem je sekretariát Obce.   Kontakty Obec architektůBělohorská 10168 00 Praha 6 - Břevnov tel.: 257 535 032fax: 257 535 033 Vladimíra Myslivečkovámobil: 608 507 540e-mail: obecarch@seznam.cz Iva Brunclíkovámobil: 724 033 070e-mail: iva@architekt.cz IČO: 00 46 95 13DIČ: 001-0046 95 13

Kdo jsme

Představení Obce architektů

Obec architektů byla založena v r. 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a je právnickou osobou. Navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v r. 1989.

 

Obec architektů je nezisková organizace s dobrovolným členstvím.
Činnost Obce je financována příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, z poskytnutých grantů a sponzorských darů.
V čele Obce architektů stojí volená Rada. Výkonným orgánem je sekretariát Obce.

 

Kontakty

Obec architektů
Bělohorská 10
168 00 Praha 6 - Břevnov

tel.: 257 535 032
fax: 257 535 033


Vladimíra Myslivečková
mobil: 608 507 540
e-mail: obecarch@seznam.cz

Iva Brunclíková
mobil: 724 033 070
e-mail: iva@architekt.cz

IČO: 00 46 95 13
DIČ: 001-0046 95 13

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení